Urniki

Urnik za šolsko leto 2018/19


Urnike za tekoče šolsko leto lahko najdete na oglasnih deskah pred vsakim razredom.