Vizija

Vizija šole

Naš cilj so razvite osebnosti svobodnega mišljenja, polne navdušenja, veselja do življenja, čuta zase, za soljudi in za razvoj sveta kot celote, samoiniciativne in odgovorne v ravnanju - osebnosti z močno voljo. Dosegamo ga predvsem z zgledom in starosti ter drugim okoliščinam primernim izborom vsebin, učnih ciljev in metod, ki ne razvijajo le intelekta, ampak skrbijo za skladen celosten razvoj otrok – za skladen razvoj glave, rok in srca.

Izkušnje pri delu si redno izmenjujemo in se dogovarjamo o novih ciljih, ki nam pomagajo uresničevati našo vizijo. Medsebojno sodelovanje in sodelovanje z okoljem sta cilja, ki bosta krepila vse socialne vidike. Spoštovanje in razumevanje svojega ter tujega dela so temelji socialnega organizma, ki ga predstavlja naša šola.


"Duša se lahko napolni s toplino le iz duše."
Rudolf Steiner