Program

Vzgojno-izobraževalni program šole

Vzgojno-izobraževalni program šole temelji na principih waldorfske pedagogike in ima status programa, ki je pridobil javno veljavnost, saj ga je po predhodnem mnenju Evropskega združenja waldorfskih /Steinerjevih šol potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter je vpisan v razvide izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Vsebina posameznih predmetov je usklajena z javno veljavnimi učnimi načrti za osnovne šole, kot je določeno s slovensko šolsko zakonodajo.