Praznovanja

Kulturni dnevi, šolski prazniki in druga praznovanja

Kulturni dnevi, šolski prazniki in druga praznovanja so pomemben del dejavnosti na Waldorfski šoli Maribor. Z njimi želimo v učencih razviti zavest in odnos do sprememb v naravi, izročila kulturne dediščine in sooblikovanja šole kot socialnega organizma. Večina praznovanj je namenjena otrokom, učiteljem in staršem, nekatere prireditve pa so tudi odprtega tipa.

Interne prireditve se odvijajo v dopoldanskem času v okviru pouka, nekatere pa popoldan skupaj s starši. Prireditve predstavljajo del rednega programa šole in je udeležba na njih obvezna.

Letos bomo v šoli praznovali:

  • Mihaelovo,
  • Praznik svetilk - Martinovo,
  • Adventni vrtiček,
  • Miklavževanje,
  • Advent, božič,
  • Trije kralji,
  • Pustno rajanje,
  • Velika noč,
  • Binkošti,
  • Janezovo - kresovanje,
  • Obisk SNG

   Prireditve, odprte za javnost, se odvijajo v popoldanskem ali večernem času.

   Odprte prireditve (okvirni termini):

   • 1. šolski praznik,
   • dan odprtih vrat,
   • 2. šolski praznik,
   • Božični bazar,
   • Božična igra.

   Bazar vsako leto poteka v skupni organizaciji Waldorfske šole Maribor, Zavoda Sofijin izvir, Waldorfskega vrtca Mavrična dežela, Društva prijateljev waldorfske pedagogike MAJ in seveda ob pomoči učencev, učiteljev in staršev. Pri organizaciji in vodenju priprav ter delavnic pomagajo vsi učitelji in sodelavci Waldorfske šole Maribor ter sodelujejo pri delavnicah na bazarju.

   Božično igro vsako leto pripravijo starši, študentje waldorfske pedagogike, učenci in učitelji šole.

   "Moderni človek ni našel duha v umetnosti in v znanosti. Zato je postala njegova življenjska praksa rutina, ki je duhovno prazna."
   Rudolf Steiner