Vpis

VPISNI POSTOPEK

Razmišljate o vpisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor?

Dobrodošli, da nas obiščete, se dogovorite za pogovor, si ogledate našo šolo, pridete na dan odprtih vrat ali katerega od šolskih praznikov.

POSTOPEK VPISA v 1. razred

Vpisni postopek poteka od oddaje informativne prijave (najkasneje do 4. decembra ) do podpisa pogodbe v mesecu juniju. V tem obdobju potekajo sledeče aktivnosti:

 • Oddaja informativne prijave (prijavnica) najkasneje do 4. decembra tekočega leta:

K informativni prijavi priložite še:
- kratek življenjepis otroka in njegovo fotografijo ter
- morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).

Informativne prijave pošljite na:

tajnistvo@waldorf-maribor.si ali na naslov:

Waldorfska šola Maribor
Valvasorjeva 75
2000 Maribor

 • Predavanja za starše: o specifiki waldorfske pedagogike se lahko starši bolje informirajte na sklopu predavanj, ki potekajo od meseca novembra do marca. Udeležba na predavanjih je zaželena, saj tudi tako starši dobite odgovore na svoja vprašanja.

V primeru prevelikega števila otrok za vpis v 1. razred upoštevamo pri odločitvi o sprejemu otroka tudi prisotnost staršev na predavanjih in vrstni red prijav.

Svetujemo, da si starši pred vpisom preberejo tudi knjigo: Carlgreen, F.: VZGOJA ZA SVOBODO

 • Oddaja obrazca za vpis (vpisni list) najkasneje do 20. februarja, s katero starši potrdijo nadaljevanje postopka vpisa za svojega otroka. Po potrjeni prijavi šola nadaljuje s postopkom vpisa, ki zajema še vpisni intervju z otrokom (preizkus zrelosti za vstop v šolo) in razgovor s starši.
 • Na podlagi oddanega obrazca, šola pošlje staršem vprašalnik za starše, ki ga izpolnijo in najkasnejedo 15. marca posredujejo v tajništvo šole.
 • Intervju z otrokom (v aprilu).
 • Odločitev o sprejemu/zavrnitvi oz. odložitvi vpisa prvošolcev sprejmeta šolski aktiv za vpis ter razrednik (v maju).
 • Pogovor s starši (v juniju).
 • Podpis pogodbe (v juniju).
 • Plačilo postopka vpisa (90 EUR v septembru).

POSTOPEK VPISA v višje razrede (od 2. do 8. razreda)

V 9. razred novih otrok ne vpisujemo.

Ob prepisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor je postopek sledeč:

 • Pisno vlogo z izraženo željo po vpisu ter izpolnjeno informativno prijavo (prijavnica) pošljete na tajništvo šole. Priložite še: kratek življenjepis otroka, njegovo fotografijo in morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).
 • Starši /skrbniki boste s strani aktiva za vpis povabljeni na informativni razgovor.

 • V kolikor je z obeh strani izražen interes po nadaljevanju postopka, starši oddajo izpolnjen vprašalnik najkasneje 3 dni pred hospitiranjem otroka v razredu.
 • Hospitiranje otroka v razredu (14 dni).
 • Izvedba intervjuja z otrokom v drugem tednu hospitiranja.
 • Pogovor razrednika s starši.

 • Aktiv za vpis skupaj z razrednikom sprejme odločitev o vpisu/zavrnitvi otroka.
 • Podpis pogodbe.
 • Plačilo postopka vpisa.

V tekočem šolskem letu lahko otrok hospitira od septembra do konca maja. Vpisi pa so možni od septembra do meseca marca ( sprejete otroke v aprilu in maju vpišemo v mesecu septembru).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@waldorf-maribor.si."Moderni človek ni našel duha v umetnosti in v znanosti. Zato je postala njegova življenjska praksa rutina, ki je duhovno prazna."
Rudolf Steiner