Vpis

1. Pomembno je vedeti pred vpisom

Starši, ki vpisujejo otroka v Waldorfsko šolo Maribor, se morajo seznaniti s temelji waldorfske pedagogike, njenimi značilnostmi, oblikami in metodami dela in vzgojno-izobraževalnimi načeli in pristopi.

V ta namen sodi k vpisu tudi obvezna seznanitev s spodnjo literaturo:

1. Carlgren, Frans: Vzgoja za svobodo

2. Vpliv zaslonske tehnologije na otroke: https://www.svitanje.si/2013/01/vpliv-zaslonske-te...

3. V branje priporočamo tudi naslednjo literaturo:

Druga literatura

Sodelovanje staršev v življenju šole daje poseben značaj celotnemu delu in utripu Waldorfske šole Maribor. Za našo šolo je to izjemno pomembno. Usklajenost vzgojnih vplivov doma in v šoli daje otroku občutek varnosti, šola pa je na ta način povezan organizem, zato od staršev pričakujemo, da se organiziranih dejavnosti udeležujejo.

Le-te se odvijajo v organizaciji šole, pa tudi na pobude in iniciative staršev. Starši so vljudno vabljeni k sodelovanju.

 • Na šoli imamo redne starševske večere, obarvane z različnimi aktualnimi vzgojnimi temami.
 • Organiziramo različne rokodelske in ročnodelske ter umetniške delavnice.
 • Deluje pevski zbor staršev in učiteljev.
 • Organiziramo različna praznovanja; nekatere praznike praznujemo v šoli skupaj s starši v popoldanskem času.
 • Izleti in druženja na pobudo staršev so zelo pogosti.
 • Delovne akcije za temeljitejše čiščenje, urejanje, manjša popravila …
 • Pomoč pri iskanju dodatnih finančnih ali materialnih sredstev za šolo (donacije, sponzorstva, nabava materialov pod ugodnimi pogoji …).
 • Starši organizirajo druge dejavnosti, kot je npr. Waldorfska tržnica z ekološkimi izdelki.
 • Glede na interes staršev šola organizira ali predlaga različne dodatne dejavnosti.

2. Vpisni postopek

Razmišljate o vpisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor?

Dobrodošli, da nas obiščete, se dogovorite za pogovor, si ogledate našo šolo, pridete na dan odprtih vrat ali katerega od šolskih praznikov.

Datumi in roki za oddajo dokumentacije so objavljeni v koledarju.

Vpisni postopek poteka od roka za oddajo informativne prijave v mesecu novembru do podpisa pogodbe v mesecu juniju. V tem obdobju potekajo sledeče aktivnosti:

K informativni prijavi priložite še:
- kratek življenjepis otroka in njegovo fotografijo ter
- morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, strokovno mnenje, zdravniška potrdila …).

Informativne prijave pošljite na:

tajnistvo@waldorf-maribor.si ali na naslov:

Waldorfska šola Maribor
Valvasorjeva 75
2000 Maribor

 • Predavanja za starše: o specifiki waldorfske pedagogike se lahko starši bolje informirate na sklopu predavanj, ki potekajo običajno od meseca novembra do marca. Udeležba na predavanjih je zaželena, saj tudi tako starši dobite odgovore na svoja vprašanja.
 • Igralne urice: potekajo med novembrom in februarjem, obvezna je prisotnost otroka na dveh terminih.

 • V primeru prevelikega števila otrok za vpis v 1. razred upoštevamo pri odločitvi o sprejemu otroka tudi prisotnost staršev na predavanjih.

  Svetujemo, da si starši pred vpisom preberejo tudi knjigo: Carlgreen, F.: VZGOJA ZA SVOBODO

  • Oddaja obrazca za vpis (vpisni list) v mesecu februarju, s katero starši potrdijo nadaljevanje postopka vpisa za svojega otroka. Po potrjeni prijavi šola nadaljuje s postopkom vpisa, ki zajema še vpisni intervju z otrokom (preizkus zrelosti za vstop v šolo) in razgovor s starši.
  • Na podlagi oddanega obrazca, šola pošlje staršem vprašalnik za starše, ki ga izpolnijo in vrnejo februarja v tajništvo šole.
  • Intervju z otrokom (v marcu).
  • Odločitev o sprejemu/zavrnitvi oz. odložitvi vpisa prvošolcev sprejmeta šolski aktiv za vpis ter razrednik (v aprilu).
  • Pogovor s starši (v juniju).
  • Podpis pogodbe (v juniju).
  • Plačilo postopka vpisa (90 EUR v septembru).

POSTOPEK VPISA v višje razrede (od 2. do 8. razreda)

V 9. razred novih otrok ne vpisujemo.

Ob prepisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor je postopek sledeč:

 • Pisno vlogo z izraženo željo po vpisu ter izpolnjeno informativno prijavo (prijavnica) pošljete na tajništvo šole. Priložite še: kratek življenjepis otroka, njegovo fotografijo in morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).
 • Starši /skrbniki boste s strani aktiva za vpis povabljeni na informativni razgovor.

 • V kolikor je z obeh strani izražen interes po nadaljevanju postopka, starši oddajo izpolnjen vprašalnik najkasneje 3 dni pred hospitiranjem otroka v razredu.
 • Hospitiranje otroka v razredu (14 dni).
 • Izvedba intervjuja z otrokom v drugem tednu hospitiranja.
 • Pogovor razrednika s starši.

 • Aktiv za vpis skupaj z razrednikom sprejme odločitev o vpisu/zavrnitvi otroka.
 • Podpis pogodbe.
 • Plačilo postopka vpisa.

V tekočem šolskem letu lahko otrok hospitira od septembra do konca maja. Vpisi pa so možni od septembra do meseca marca ( sprejete otroke v aprilu in maju vpišemo v mesecu septembru).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@waldorf-maribor.si."Duša se lahko napolni s toplino le iz duše."
Rudolf Steiner