2. Vpisni postopek za šolsko leto 2023/2024

Razmišljate o vpisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor?

Dobrodošli, da nas obiščete, se dogovorite za pogovor, si ogledate našo šolo, pridete na dan odprtih vrat ali katerega od šolskih praznikov.

Datumi dogodkov in roki za oddajo dokumentacije so objavljeni v koledarju.

Vpisni postopek poteka od roka za oddajo vpisnega lista v mesecu septembru do podpisa pogodbe v mesecu juniju.

Vključuje:

 • Oddajo vpisnega lista: rok za oddajo je 30. september. Z vpisnim listom starši začnete postopek vpisa za svojega otroka.

tajnistvo@waldorf-maribor.si ali na naslov:

Waldorfska šola Maribor
Valvasorjeva 75
2000 Maribor

 • Oddajo soglasja staršev o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov otroka v času vpisnega postopka
 • Oddajo vprašalnika za starše, ki ga prejmete po oddaji vpisnega lista. Izpolnjen vprašalnik vrnete v tajništvo šole do 14. oktobra.
 • Preizkus zrelosti otroka se izvede v okviru:
  • Igralnih uric: štirje termini od oktobra do januarja, prisotnost otroka je obvezna na treh terminih;
  • Individualnega srečanja z otrokom: v mesecu januarju. Šola bo starše obvestila o terminih.
 • Predavanja za starše o specifiki waldorfske pedagogike. Štiri predavanja bodo izvedena od meseca oktobra do marca. Udeležba na predavanjih je zaželena, saj tudi tako starši dobite odgovore na svoja vprašanja.

Dan odprtih vrat za starše bodočih učencev bo 14. oktobra.

V primeru prevelikega števila otrok za vpis v 1. razred upoštevamo pri odločitvi o sprejemu otroka tudi prisotnost staršev na predavanjih.

Svetujemo, da si starši pred vpisom preberete knjigo: Carlgreen, F.: VZGOJA ZA SVOBODO

 • Odločitev o sprejemu/zavrnitvi oz. odložitvi vpisa prvošolcev sprejme šolski aktiv za vpis. Staršem šola sporoči odločitev do konca februarja.
 • Pogovor razrednika s starši.
 • Podpis pogodbe v juniju.
 • Plačilo postopka vpisa: celotna vsota je 90 EUR. Polovico se poravna takoj ob vpisu, drugo polovico pa ob prvi položnici za šolnino.