V četrtek 24. oktobra 2019 bomo organizirali športni dan. Vsi učenci se ob 8. uri zberejo v šoli.

Vsi razredi se skupaj z razredniki in spremljevalci odpravimo na travnato igrišče zraven atletskega stadiona Poljane. Za vse učence bomo organizirali različne športne dejavnosti, primerne njihovi starosti oz. razvojni stopnji. Malica za vse učence je iz nahrbtnika (odjavo malic uredi šola).

Učenci 1. triade se nazaj v šolo vračajo ob 12. uri, učenci od 4. do 9. razreda pa najkasneje do 13. ure. Po vrnitvi v šolo potekata kosilo in popoldansko varstvo po ustaljenem urniku. Za morebitno odjavo kosil poskrbite starši sami, najkasneje do torka, 22. 10. 2019 do 8. ure zjutraj.

Vsi učenci naj imajo s seboj primerna oblačila, obutev ter dovolj tekočine za pitje. V primeru dežja športni dan odpade. Strošek na učenca pa bo cca. 1,00 eur in bo na položnici v novembru.

Lepo pozdravljeni,

Tina Grmek,

aktiv učiteljev športa